PRESKOČI NAVIGACIJO

Redna cena: 28,00 €


Adosphere 1, učbenik + CD Stars

Adosphere 1 je učbenik za francoščina kot drugi tuj jezik - izbirni predmet v 7. in 8. razredu. Učbenik je sodoben, najstnikom pisan na kožo. Učenci v duhu najstniškega življenja...

Redna cena: 20,00 €


Redna cena: 51,00 €
Redna cena: 20,00 €


Aktivno v naravoslovje 1, delovni zvezek Stars

Delovni zvezek vsebuje dejavnosti in naloge za utrjevanje znanja, ki se navezujejo na primere iz učbenika. Vključuje tudi kratke vaje, s katerimi učenci z lastnim delom spoznavajo naravne zakonitosti....

Redna cena: 9,90 €


Aktivno v naravoslovje 1, učbenik Stars

Poglavja v učbeniku sledijo sklopom novega učnega načrta: Snovi, Energija, Živa narava, Vplivi človeka na okolje. Zajeti so cilji za obvezna...

Redna cena: 15,90 €