PRESKOČI NAVIGACIJO
Berilo 1, Moje prvo berilo Stars

Moje prvo berilo je zbirka leposlovnih besedil, ki upošteva, da otrok še ne zna brati. Izbor sledi učnemu načrtu, dodanih pa
je tudi nekaj drugih besedil. Vsa besedila so...

Redna cena: 16,80 €


Berilo 3, Kdo bo z nami šel v gozdiček? Stars

Berilo 3, Kdo bo z nami šel v gozdiček?

    razvija otrokove literarne, sporazumevalne in opismenjevalne zmožnosti;

    ponuja pester...

Redna cena: 18,90 €


Berilo 4, Razširi roke Stars

Berilo 4, Razširi roke, učencem ponuja:

- nova besedila, ki so blizu sodobni odraščajoči in na svoj način že kritični osebi;
- urjenje govorne spretnosti;

Redna cena: 17,90 €


Berilo 6, Kdo se skriva v ogledalu Stars

Druga prenovljena izdaja, 1. ponatis.

Prenovljeno berilo Kdo se skriva v ogledalu? Ohranja dobro sprejeto konceptualno zasnovo prve izdaje, hkrati pa ustreza novim zahtevam književne didaktike...

Redna cena: 17,40 €


Berilo 7, Sreča se mi v pesmi smeje Stars

Prenovljeno berilo 7, Sreča se mi v pesmi smeje:
- usmerja učenčevo zanimanje za knjigo;
- ponuja urjenje govornega nastopanja z vsemi oblikami približevanja besedilu in njegovi predstavitvi...

Redna cena: 17,90 €


Berilo 8, Dober dan, življenje Stars

Berilo DOBER DAN, ŽIVLJENJE je potrjeno za osmi razred osnovne šole. Je primer sodobno oblikovanega in novim učnim načrtom prilagojenega učbenika. Temelj berila je dialoškost. Učitelju...

Redna cena: 17,90 €