PRESKOČI NAVIGACIJO
Biologija, laboratorijsko delo Stars

V zvezek je vključenih 27 laboratorijskih del za maturitetni program biologije. Z vajami dijaki ponovijo in utrdijo usvojeno znanje vseh štirih let. Poročila o opravljenem praktičnem delu vpisujejo...

Redna cena: 7,50 €


Biologija, navodila za laboratorijsko delo Stars

Zbirka navodil za laboratorijsko delo, ki je vključeno v maturitetni program biologije. Zbirka pojasnjuje in razlaga vaje, ki jih opravljajo dijaki pri praktičnem delu pouka biologije.

Redna cena: 6,60 €
Biologija-celica, učbenik za strokovne in tehniške gimnazije Stars

Učbenik predstavlja celico, njeno kemijsko zgradbo, delovanje posameznih celičnih organelov, osnovne značilnosti delitve ter pomen diferenciacije celic.

 

 

Redna cena: 16,27 €


Biologija celice in ekologija z varstvom okolja Stars

Učbenik je napisan po smernicah novega učnega načrta za srednje strokovne in poklicne tehniške šole in zajema vsebino obveznega programa 1. letnika v obsegu 68 ur.
Vsebina je razdeljena...

Redna cena: 15,60 €


Biologija celice in genetika, učbenik Stars

Učbenik sledi prenovljenemu učnemu načrtu za pouk biologije v gimnazijskih programih izobraževanja. Vključuje tako vsebine obveznega programa kot tudi vse dodatne vsebine maturitetnega programa. Vsa...

Redna cena: 18,60 €


Biologija-ekologija, učbenik (do razprodaje) Stars

Snov učbenika obsega osnove ekologije; učenci se seznanijo z različnimi biomi, raznovrstnostjo živih bitij ter vplivom človeka na okolje.

 

 

Redna cena: 16,27 €