PRESKOČI NAVIGACIJO
Zgodovina za srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje,učbenik Stars

Učbenik za 1. letnik srednjega strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja zajema obvezne tematske sklope (11) in sklope obveznega izbirnega dela (5). Vsak tematski sklop uvede dvojna stran...

Redna cena: 17,20 €


Zgodovina glasbe 2, učbenik Stars

Učbenik je drugi del kompleta za pouk zgodovine glasbe. Obsega glasbena obdobja klasicizma 19. stoletja, Fin de siecla, 20. stoletja ter slovenske skladatelje od klasicizma do konca 20. stroletja, razvoj...

Redna cena: 24,60 €


Zgodovina 4, učbenik, prenovljena izdaja Stars

Učbenik Zgodovina 4  vključuje obvezne in izbirne tematske sklope, predpisane z učnim načrtom in sledi novostim v stroki ter v metodično-didaktičnih pristopih. Tako omogoča uresničevanje ciljev,...

Redna cena: 19,80 €


Zgodovina 2, učbenik, prenovljena izdaja Stars

Učbenik je usklajen z učnim načrtom in novimi spoznanji stroke.

Posebna skrb avtorjev velja predstavitvi obravnavanih obdobij brez predsodkov in tendencioznosti. Zajema obdobje od preseljevanja...

Redna cena: 18,90 €


Zgodovina 2, delovni zvezek Stars

Nov delovni zvezek za zgodovino v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja

 

Odlike delovnega zvezka:

 -usklajenost z učbenikom
-...

Redna cena: 12,50 €


Zgodovina 1, učbenik, prenovljena izdaja Stars

Učbenik izpolnjuje strokovno-vsebinske in metodično-didaktične zahteve novega učnega načrta za pouk zgodovine. Avtorji so pri pisanju učbenika upoštevali najnovejša spoznanja zgodovinske...

Redna cena: 19,80 €


Zgodovina 1, delovni zvezek-prenovljena izdaja Stars

Delovni zvezek dopolnjuje učbenik Zgodovina 1 in sledi njegovi razdelitvi na tematske sklope. Naloge se nanašajo le na obvezne sklope. Zasnovane so tako, da zajemajo vse stopnje spoznavnega področja...

Redna cena: 12,50 €


Wie und Was, učbenik + CD Stars

Nova slovnica prinaša priljubljeno strukturo poglavij na dveh straneh - razlago na levi strani in vaje na desni strani! Slovnico Wie und Was sestavlja 130 poglavij, ki so razdeljena na stopnje...

Redna cena: 30,00 €