PRESKOČI NAVIGACIJO
Ekonomika 3, učbenik Stars

Učbenik Ekonomika 3 obravnava finančno knjigovodstvo. Vsa snov je razdeljena na tri poglavja, ki zajemajo tri vsebinske sklope. Poglavje najprej obravnava teoretično snov, nato pa sledijo povzetek,...

Redna cena: 18,40 €


Pedikura, učbenik Stars

Učbenik za Modul Pedikura, program Kozmetični tehnik, Bolničar-negovalec. Prvi slovenski učbenik pedikure. Za dijake, ki v okviru srednješolskega izobraževanja obiskujejo modul...

Redna cena: 16,30 €


Pasaporte Compilado A, slovnica A2 Stars

Učbeniški kompleti upoštevajo priporočila Skupnega evropskega jezikovnega okvira; ta navaja, da se učenje jezika razvija na štirih področjih družbenega življenja, v katerih se jezik...

Redna cena: 12,50 €


Tú Y Yo - stopnja B Stars

Fotokopirno gradivo za stopnjo A in za stopnjo B. Več kot 120 fotokopirnih nalog (npr. igre, kvizi, igranje dialogov), predvsem aktivnosti za ustno in pisno izražanje Nekatere teme iz stopnje B: dom,...

Redna cena: 23,00 €


Embarque 1, učbenik Stars

Učbenik je sestavljen iz osmih enot, vsaka enota vsebuje dve lekciji – v začetnem delu lekcije je poudarjeno usvajanje  besedišča (preko dialogov, reševanja...

Redna cena: 27,20 €


Zgodovina 4, učbenik, prenovljena izdaja Stars

Učbenik Zgodovina 4  vključuje obvezne in izbirne tematske sklope, predpisane z učnim načrtom in sledi novostim v stroki ter v metodično-didaktičnih pristopih. Tako omogoča uresničevanje ciljev,...

Redna cena: 19,80 €


English for Nurses, delovni zvezek Stars

Delovni zvezek je prav tako razdeljen na pet enot in kotiček za samoučenje. Vaje vsebinsko dopolnjujejo učbenik in utrjujejo pridobljeno znanje, vključujejo pa dopolnjevanje, postavljanje vprašanj, izločanje...

Redna cena: 7,60 €


Pregled svetovne književnosti Stars

Prenovljena in razširjena izdaja pregleda svetovne književnosti je obogatena predvsem s pojasnili o sodobni književnosti. Odlikuje jo nova grafična in likovna podoba s portreti...

Redna cena: 17,96 €