PRESKOČI NAVIGACIJO
Umetnostna zgodovina, učbenik, prenovljena izdaja Stars

Učbenik razčlenjuje temeljne pojme in vprašanja o umetnosti, umetnostni zgodovini in ikonografiji, predstavlja umetnostno-zgodovinske sloge ter razvoj svetovne in slovenske umetnosti. Prenovljeni...

Redna cena: 17,75 €


New Opportunities Pre-Intermediate, avdio CD za razred Stars

Uveljavljeni in priljubljeni učbeniški kompleti Opportunities so sedaj na voljo v prenovljeni izdaji kot New Opportunities in s podporo programske opreme za interaktivne table. Učbeniški...

Redna cena: 28,50 €


English for Information Technology 1 Stars

Vadnica je odlična zlasti za uporabo v srednjem strokovnem in poklicno tehniškem izobraževanju kot specializirani delovni zvezki, saj se bodo dijaki s pomočjo vadnice, ki jih odlikuje tudi privlačna...

Redna cena: 20,90 €


Modra pomoč Slovenščina književnost SŠ Stars

Plastificirana zgibanka priročnega formata (zgibano CIK-CAK - »harmonika«) vsebuje povzetek učne snovi in kratke definicije pojmov, dopolnjene z zgledi, grafi in tabelami za boljšo...

Redna cena: 3,95 €


Slovenska književnost, učbenik z berilom za nižje poklicne šole Stars

Učbenik z berilom je namenjen učencem dvoletnih poklicnih šol. Pri izbiri učnih vsebin in besedil sledi avtorica literarnozgodovinskemu načelu, tako da predstavi posamezna literarna obdobja in dela od...

Redna cena: 11,42 €


Svet preglednic, učbenik - prenovljeno Stars

Učbenik vsebinsko pokriva pisno predstavljanje informacij in preglednic. S predstavitvijo najnovejšega pisarniškega paketa Office 2007 v 22 poglavjih se učenec temeljito seznani s programom...

Redna cena: 17,60 €


Farmakognozija-kemijska struktura naravnih spojin, učbenik Stars

Učbenik za 4. letnik programa farmacevtski tehnik Učbenik obravnava naravne spojine, ki jih danes pridobivajo sintetično (vitamini in minerali),naravne spojine, ki jih izolirajo iz rastlinskega, pa...

Redna cena: 13,90 €


Kuharstvo, učbenik Stars

Učbenik sistematično obravnava vse vsebine, ki jih potrebuje bodoči kuhar. Kratkemu pregledu zgodovine kuharstva sledi poglavje o prostorih, opremljenosti in inventarju profesionalne kuhinje ter higienskih...

Redna cena: 20,25 €