PRESKOČI NAVIGACIJO
Skozi fiziko z rešenimi nalogami: Zgradba snovi, tekočine Stars

Tretji zvezek zbirke, ki se je v naših šolah dobro uveljavila, vsebuje poleg različnih nalog s tematiko iz naslova tudi teoretično razlago, potrebno za lažje in učinkovitejše reševanje....

Redna cena: 22,20 €


Zgodovina 4, učbenik, prenovljena izdaja Stars

Učbenik Zgodovina 4  vključuje obvezne in izbirne tematske sklope, predpisane z učnim načrtom in sledi novostim v stroki ter v metodično-didaktičnih pristopih. Tako omogoča uresničevanje ciljev,...

Redna cena: 19,80 €


Branja 2, učbenik, prenovljena izdaja Stars

Branja 2 vsebujejo obvezna in izbirna literarna besedila ter literarnovedne opise iz obdobja evropske in slovenske romantike, realizma ter književnosti evropskega simbolizma.
• Novost...

Redna cena: 21,20 €


Uvod v psihologijo, učbenik, prenovljena izdaja Stars

Učbenik upošteva novosti v učnem načrtu. Učne vsebine so predstavljene jasno in skladno s sodobnim spoznanjem na obravnavanih področjih psihologije. Vsebino dopolnjujejo didaktični elementi, kot so zanimivosti,...

Redna cena: 13,05 €


Kemija za gimnazije 1, učbenik Stars

Učbenik za 1. letnik gimnazij je prenovljen skladno s spremembami učnega načrta. Primeren je tudi za pripravo na maturo, saj vključuje splošna in posebna znanja učnega načrta. Kemijski pojmi...

Redna cena: 18,00 €


Fizika za srednje šole 1. del, zbirka nalog z rešitvami Stars

V učbeniku Fizika za srednje šole, 1. del je veliko nalog različne zahtevnosti, ki učencem nemalokrat povzročajo težave pri reševanju. Zato smo pripravili rešitve vseh nalog iz...

Redna cena: 32,50 €


Matematika 1, učbenik za gimnazije Stars

Učbenik je usklajen s prenovljenim učnim načrtom za matematiko v gimnazijah. Zasnovan je strokovno premišljeno, metodično učinkovito, dijakom pa omogoča ustvarjalno in samostojno delo. Spodbuja...

Redna cena: 19,00 €


Potovanje besed 1, učbenik Stars

Tudi učbeniki za triletne šole sledijo zahtevam po prenovi pouka književnosti. Med najpomembnejšimi izobraževalnimi cilji je povezava med književnostjo in sporočanjem, opazovanje umetnostnega...

Redna cena: 9,32 €