PRESKOČI NAVIGACIJO
Bausteine 3, učbenik Stars

Učbeniški kompleti obravnavajo teme in vsebine, ki so aktualne in primerne za mladostnike na tej stopnji. Vežejo se na resnično življenje, s čimer dijake neprestano spodbujajo k aktivni uporabi...

Redna cena: 21,00 €


Geografija Slovenije 2, delovni zvezek Stars

GEOGRAFIJA SLOVENIJE 2, PRIPRAVA NA MATURO, delovni zvezek za 4. letnik gimnazijskega izobraževanja

 

Vsebina delovnega zvezka je povezana s temami, ki so obravnavane v učbeniku....

Redna cena: 6,60 €


Literarna teorija Stars

Priročnik dr. Janka Kosa dopolnjuje nekatere vsebine, ki jih je avtor objavil že v Očrtu literarne teorije, in jih v Literarni teoriji širi z novimi poglavji. Knjiga bo dober priročnik tako dijakom...

Redna cena: 14,54 €


Kemija za gimnazije 2, učbenik Stars

Učbenik za 2. letnik gimnazij obravnava sklope splošne in anorganske kemije in je prenovljen skladno s spremembami kataloga znanja. Pri razlagah so dodani novi rešeni primeri. Na koncu...

Redna cena: 16,00 €


Mleko in mlečni izdelki Stars

Namen učbenika je seznaniti učenca z mlekom in njegovimi lastnostmi ter s pridelavo mleka in mlečnimi izdelki. Na začetku učbenika je shema, ki nazorno predstavi njegovo zgradbo. Snov se deli na tri...

Redna cena: 23,80 €


Fizika za srednje šole, 2. del Stars

Knjiga je nadaljevanje učbenika za prvi letnik gimnazij. V njej je obdelanih naslednjih deset poglavij od Dela do Loma svetlobe.

 

Redna cena: 19,20 €


Potovanje besed 1, delovni zvezek Stars

Delovni zvezki utrjujejo in nadgrajujejo raznovrstne dejavnosti, ki so zastavljene že v učbenikih, zato so neločljiv del učbeniškega kompleta. Vprašanja in naloge segajo od splošnejših...

Redna cena: 9,50 €


Ekonomika 2, učbenik Stars

Učbenik obravnava osnovno materialno knjigovodstvo. Snov je razdeljena na tri poglavja, od katerih je vsako poglavje razdeljeno na dva velika dela. Namen učbenika je biti čim bolj interaktiven...

Redna cena: 19,10 €