PRESKOČI NAVIGACIJO
Strežba z animacijo, učbenik Stars

Učbenik za predmet strežba v 4. letniku gostinskih šol Učbenik je namenjen dijakom četrtih letnikov programov gostinski tehnik, gostinsko-turistični in turistični tehnik. V učbeniku so osnovna...

Redna cena: 11,90 €


Nuevo Ven 1, delovni zvezek + CD Stars

Učbeniški komplet se odlikuje z raznolikim gradivom. Vsebinsko se teme nadgrajujejo in ves čas upoštevajo predhodno pridobljeno znanje. Dijak postopoma spozna komunikacijske funkcije vsakdanjega...

Redna cena: 16,90 €


Pasaporte Compilado A, slovnica A2 Stars

Učbeniški kompleti upoštevajo priporočila Skupnega evropskega jezikovnega okvira; ta navaja, da se učenje jezika razvija na štirih področjih družbenega življenja, v katerih se jezik...

Redna cena: 12,50 €


Zgodovina za srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje,učbenik Stars

Učbenik za 1. letnik srednjega strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja zajema obvezne tematske sklope (11) in sklope obveznega izbirnega dela (5). Vsak tematski sklop uvede dvojna stran...

Redna cena: 17,20 €


New Opportunities Intermediate, delovni zvezek + CD-ROM Stars

Uveljavljeni in priljubljeni učbeniški kompleti Opportunities so sedaj na voljo v prenovljeni izdaji kot New Opportunities in s podporo programske opreme za interaktivne table. Učbeniški...

Redna cena: 18,50 €


English for Information Technology 1 Stars

Vadnica je odlična zlasti za uporabo v srednjem strokovnem in poklicno tehniškem izobraževanju kot specializirani delovni zvezki, saj se bodo dijaki s pomočjo vadnice, ki jih odlikuje tudi privlačna...

Redna cena: 20,90 €


Potovanje besed 2, učbenik Stars

Tudi učbeniki za triletne šole sledijo zahtevam po prenovi pouka književnosti. Med najpomembnejšimi izobraževalnimi cilji je povezava med književnostjo in sporočanjem, opazovanje umetnostnega...

Redna cena: 9,37 €


OBVLADAM. Slovenščina 2 Stars

OBVLADAM. je mnogo več kot zbirka nalog za srednješolce, saj jo sestavljajo:

- kratki povzetki teorije - pravila, definicije in pomembnejša dejstva

-...

Redna cena: 8,80 €