PRESKOČI NAVIGACIJO

Bausteine 3, delovni zvezek Stars

Učbeniški kompleti obravnavajo teme in vsebine, ki so aktualne in primerne za mladostnike na tej stopnji. Vežejo se na resnično življenje, s čimer dijake neprestano spodbujajo k aktivni uporabi...

Redna cena: 14,20 €


Redna cena: 15,30 €


Sociologija, učbenik, prenovljena izdaja Stars

Učbenik je povsem usklajen z novim učnim načrtom in katalogom znanj. Razdeljen je na 8 tem: Družba - zdravje, telo, bolezen; Družina; Šolanje;...

Redna cena: 16,90 €


Potovanje besed 5, učbenik Stars

Učbenika z berilom za 1. in 2. leto poklicno-tehniškega izobraževanja. Didaktični komplet Potovanje besed 4-5 nadaljuje koncept učbenikov za književnost v triletnih šolah. Namenjen je...

Redna cena: 13,48 €


Retorične figure Stars

Priročnik in delovni zvezek Retorične figure je dvodelno zasnovan - v prvem delu bo kratka zgodovina retorike in pregled razvoja figur v antični retoriki. Nekateri govori (Gorgias, Cicero) bodo pri vajah...

Redna cena: 12,39 €


Modra pomoč Slovenščina jezik SŠ Stars

Plastificirana zgibanka priročnega formata (zgibano CIK-CAK - »harmonika«) vsebuje povzetek učne snovi in kratke definicije pojmov, dopolnjene z zgledi, grafi in tabelami za boljšo...

Redna cena: 3,95 €


Mlada obzorja, književnost 1, učbenik Stars

Učbeniki Mlada obzorja 1-3 so pisani po prenovljenem učnem načrtu za slovenski jezik v srednjem poklicnem izobraževanju. Sledijo izhodiščnim didaktičnim ciljem pouka književnosti, tj. komunikaciji z besedilom....

Redna cena: 10,80 €