PRESKOČI NAVIGACIJO
Bausteine 3, delovni zvezek Stars

Učbeniški kompleti obravnavajo teme in vsebine, ki so aktualne in primerne za mladostnike na tej stopnji. Vežejo se na resnično življenje, s čimer dijake neprestano spodbujajo k aktivni uporabi...

Redna cena: 14,20 €


Bausteine 2, učbenik Stars

TEME in VSEBINE so AKTUALNE in PRIMERNE za mladostnike na tej stopnji (Ljudje kot ti in jaz, Bivanje, Jaz in moja družina, Šola in Oblikovanje prostega časa). Vežejo se na resnično življenje,...

Redna cena: 17,50 €


Literarna teorija Stars

Priročnik dr. Janka Kosa dopolnjuje nekatere vsebine, ki jih je avtor objavil že v Očrtu literarne teorije, in jih v Literarni teoriji širi z novimi poglavji. Knjiga bo dober priročnik tako dijakom...

Redna cena: 14,54 €


Potovanje besed 1, delovni zvezek Stars

Delovni zvezki utrjujejo in nadgrajujejo raznovrstne dejavnosti, ki so zastavljene že v učbenikih, zato so neločljiv del učbeniškega kompleta. Vprašanja in naloge segajo od splošnejših...

Redna cena: 9,50 €


Mlada obzorja, književnost 2, učbenik Stars

Učbeniki Mlada obzorja 1-3 so pisani po prenovljenem učnem načrtu za slovenski jezik v srednjem poklicnem izobraževanju. Sledijo izhodiščnim didaktičnim ciljem pouka književnosti, tj. komunikaciji...

Redna cena: 11,15 €


Od branja do znanja 3, učbenik Stars

Učbenik za tretji letnik srednjega strokovnega izobraževanja nadaljuje koncept prvih dveh učbenikov, učno gradivo je zaradi pestrosti in kompleksnosti literarnega pouka zasnovano večdelno. Zasnovi je...

Redna cena: 19,20 €


Grammaire Progressive du Francais, slovnica začetna stopnja (debutant) Stars

Pri prenovljeni izdaja je:! vključen CD-audio, še več nalog za utrjevanje, nove ilustracije, v barvah, dodanih 10 pesmi za lažje učenje slovnice (Grammaire progressive), nove teme - npr....

Redna cena: 21,50 €


Fizika za srednje šole, 1. del Stars

Knjiga je nastala na podlagi učbenikov I. Kuščerja in A. Moljka, vendar je popolnoma novo delo. Naslovi njenih desetih poglavij so: Od zvezd do atomov, Premo gibanje, Krivo gibanje, Sila, Navor,...

Redna cena: 22,50 €