PRESKOČI NAVIGACIJO
Uvod v sociologijo, učbenik, prenovljena izdaja Stars

Nov učbenik upošteva novosti v učnem načrtu, kjer je poseben poudarek na razvijanju sposobnosti refleksije lastnega socialnega položaja in oblikovanja stališč, prepričanj in delovanja...

Redna cena: 17,40 €


Potovanje besed 1, delovni zvezek Stars

Delovni zvezki utrjujejo in nadgrajujejo raznovrstne dejavnosti, ki so zastavljene že v učbenikih, zato so neločljiv del učbeniškega kompleta. Vprašanja in naloge segajo od splošnejših...

Redna cena: 9,50 €


Besede 1, učbenik (prenovljeno) Stars

Prenovljen učbenik za 1. letnik triletnih poklicnih šol je pisan po novem učnem načrtu in ima spremenjeno didaktično zasnovo.

Redna cena: 16,90 €


Branja 3,učbenik Stars

Prenovljena Branja 3 vsebujejo obvezna in izbirna literarna besedila ter literarnovedne opise iz obdobja slovenske moderne, evropske književnosti 20. stoletja in sodobnejše  slovenske književnosti...

Redna cena: 21,20 €


Redna cena: 15,50 €


Uvod v psihologijo, učbenik, prenovljena izdaja Stars

Učbenik upošteva novosti v učnem načrtu. Učne vsebine so predstavljene jasno in skladno s sodobnim spoznanjem na obravnavanih področjih psihologije. Vsebino dopolnjujejo didaktični elementi, kot so zanimivosti,...

Redna cena: 12,80 €


Geografija Slovenije 1, delovni zvezek Stars

Delovni zvezek za geografijo Slovenije v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja, je pripravljen tako, da je vsaka učna tema iz učbenika povezana z nalogami v njem; te so namenjene predvsem boljšemu...

Redna cena: 6,00 €


Geografija za srednje šole 1, učbenik Stars

Učbenik obsega poglavja:
- zemlja kot nebesno telo,
- notranja zgradba zemlje in značilnosti zemeljskega površja,
- podnebje,
-prst,
-rastlinstvo in živalstvo,

Redna cena: 18,80 €