PRESKOČI NAVIGACIJO
Anatomija in fiziologija človeka, delovni zvezek Stars

Delovni zvezek je namenjen dijakom srednje zdravstvene šole v programu tehnik zdravstvene nege.

Redna cena: 11,50 €


Geografija, delovni zvezek za srednje strokovno in pokl.-tehn. izobraževanje Stars

Delovni zvezek dopolnjuje učbenik z vajami in nalogami za utrjevanje, ponavljanje in poglabljanje ter vajami za praktično delo in samostojno raziskovanje.

 

 

Redna cena: 15,20 €


Psihologija. Spoznanja in dileme, učbenik Stars

Učbenik je problemsko naravnan; poudarek je na uporabnosti psihologije v vsakdanjih življenjskih okoliščinah. Protiutež temeljni vsebini so premišljeno izbrani primeri, raziskave in praktični...

Redna cena: 16,80 €


Potovanje besed 2, delovni zvezek Stars

Delovni zvezki utrjujejo in nadgrajujejo raznovrstne dejavnosti, ki so zastavljene že v učbenikih, zato so neločljiv del učbeniškega kompleta. Vprašanja in naloge segajo od splošnejših...

Redna cena: 9,50 €


Osnove trženja, učbenik Stars

Učbenik podrobno obravnava tržne poti in tržno komuniciranje, saj postaja poznavanje in obladovanje tovrstnih strategij za podjetja vse pomembnejše. Njegova značilnost je poudarek na povezavi teorije in...

Redna cena: 11,50 €


Ročni zemljevid Severne Amerike Stars

Ročnima zemljevidoma Slovenije 1 : 500 000 in 1 : 725 000 se bodo v letu 2001 pridružili novi ročni zemljevidi Evrope, Azije, Afrike, Severne Amerike, Južne Amerike, Avstralije in Nove Zelandije. Sestavljajo...

Redna cena: 5,22 €


Splošno poljedelstvo, učbenik Stars

Učbenik za srednje kmetijske šole.

V učbeniku je več poglavij, ki obravnavajo vpliv podnebja, sestave prsti in načina obdelovanja zemlje na rast kulturnih rastlin. Poseben poudarek je...

Redna cena: 9,45 €


Slovenski jezik, učbenik z elementi delovnega zvezka Stars

V jezikovnem učbeniku za nižje poklicne šole bodo dijaki ob neumetnostnih besedilih spoznali besedilne vrste in utrdili znanje o temeljnih jezikoslovnih področjih, znanih že iz osnovne šole....

Redna cena: 16,90 €