PRESKOČI NAVIGACIJO
Mala slovnica slovenskega jezika Stars

Zbran pregled znanja slovenske slovnice v srednji šoli, zlasti ob njenem zaključku, tj. ob splošni in poklicni maturi ter zaključnem izpitu.

Dragocen priročnik...

Redna cena: 13,90 €


Farmakognozija-vsebine iz botanike, učbenik Stars

Učbenik je namenjen poučevanju farmakognozije v programu kozmetični tehnik. Omogoča usvajanja znanja o zgradbi celice kot osnovne enote vseh živih bitij, o vrstah in zgradbi rastlinskih tkiv in rastlinskih...

Redna cena: 8,70 €


English for Hairdressers, učbenik Stars

Učbenik je namenjen dijakom frizerskih šol, primeren pa je tudi za že zaposlene firzerje, ki bi radi izpopolnili znanje angleščine. Izbrane strokovne vsebine so usklajene z učnim načrtom...

Redna cena: 14,10 €


Mlada obzorja, književnost 5, učbenik Stars

Učbenik je pisan po novem učnem načrtu za slovenski jezik oz. književnost v poklicno-tehniškem izobraževanju in sledi sodobnim didaktičnim ciljem pouka književnosti. Učno snov razporeja v temeljne...

Redna cena: 14,90 €


Ekonomika 2, delovni zvezek Stars

Delovni zvezek obravnava osnovno materialno knjigovodstvo in je razdeljen na tri poglavja. Vsebinsko se snov materialnega knjigovodstva prepleta in je v delovnem zvezku označena s simboli. Posebej je...

Redna cena: 15,00 €


Praktična kemija, delovni zvezek 2 Stars

Je nadeljevanje Delovnega zvezka 1.

Vsebuje 24 poskusov iz anorganske in organske kemije ter je namenjen dijakom gimnazij v drugi polovici 2. letnika, v 3. letniku in v 4. letniku za pripravo...

Redna cena: 8,00 €


Zgodovina 2, učbenik, prenovljena izdaja Stars

Učbenik je usklajen z učnim načrtom in novimi spoznanji stroke.

Posebna skrb avtorjev velja predstavitvi obravnavanih obdobij brez predsodkov in tendencioznosti. Zajema obdobje od preseljevanja...

Redna cena: 18,90 €


Mlada obzorja, književnost 2, učbenik Stars

Učbeniki Mlada obzorja 1-3 so pisani po prenovljenem učnem načrtu za slovenski jezik v srednjem poklicnem izobraževanju. Sledijo izhodiščnim didaktičnim ciljem pouka književnosti, tj. komunikaciji...

Redna cena: 10,95 €