PRESKOČI NAVIGACIJO
Berilo 2, umetnost besede, učbenik z DVD-jem Stars

Potrjeni učbenik nadaljuje konceptualno zasnovo učbenika za 1. letnik, ki je med profesorji in dijaki izjemno dobro in široko sprejet.
1. Zajema vsa obvezna besedila, dodana pa so tudi...

Redna cena: 22,90 €


Berilo 3, Umetnost besede, učbenik s CD-jem Stars

OMOGOČA MLADIM BRALCEM NEPOSREDEN IN ŽIV STIK Z LITERARNIM BESEDILOM.

Berilo UMETNOST BESEDE 3:

- sledi najnovejšim didaktičnim in literarnovednim spoznanjem,

- vsebuje premišljen...

Redna cena: 22,90 €


Berilo 4, Umetnost besede, učbenik z DVD-jem Stars

Berilo Umetnost besede 4:

- upošteva najnovejši učni načrt za gimnazije,
- vsebuje oris družbeno-zgodovinskega konteksta po drugi svetovni vojni do danes,
- sistematično...

Redna cena: 22,90 €


Besede 1, delovni zvezek Stars

Prenovljeni delovni zvezek sledi spremembam prenovljenega učbenika Besede 1, ki je izšel v letošnjem šolskem letu 2012/13.

Odlike delovnega zvezka:

 - nove...

Redna cena: 12,50 €


Besede 1, učbenik (prenovljeno) Stars

Prenovljen učbenik za 1. letnik triletnih poklicnih šol je pisan po novem učnem načrtu in ima spremenjeno didaktično zasnovo.

Redna cena: 16,90 €


Besede 2, delovni zvezek prenovljena izdaja Stars

Prenovljeni delovni zvezek sledi spremembam prenovljenega učbenika Besede 2, ki je izšel v letu 2013.


Odlike delovnega zvezka:
- nove aktualizirane, sodobnejše...

Redna cena: 13,50 €


Besede 2, učbenik prenovljena izdaja Stars

Gre za prenovo starejšega učbenika Besede2. Spremembe so vsebinske in likovno-grafične, snov  je zajeta v treh temeljnih poglavjih: Jezik, Besedilo, Jezikovna podoba besedila. Novi učbenik...

Redna cena: 16,90 €


Besede 3, delovni zvezek Stars

Nov delovni zvezek za slovenščino v 3. letniku triletnih poklicnih šol

Odlike delovnega zvezka:

- nove aktualizirane, sodobnejše...

Redna cena: 13,50 €