PRESKOČI NAVIGACIJO

Redna cena: 133,00 €Redna cena: 20,50 €


Aktivno v naravoslovje 1, delovni zvezek Stars

Delovni zvezek vsebuje dejavnosti in naloge za utrjevanje znanja, ki se navezujejo na primere iz učbenika. Vključuje tudi kratke vaje, s katerimi učenci z lastnim delom spoznavajo naravne zakonitosti....

Redna cena: 9,90 €


Aktivno v naravoslovje 1, učbenik Stars

Poglavja v učbeniku sledijo sklopom novega učnega načrta: Snovi, Energija, Živa narava, Vplivi človeka na okolje. Zajeti so cilji za obvezna...

Redna cena: 15,90 €


Aktivno v naravoslovje 2, delovni zvezek Stars

Odlike delovnega zvezka:


- dejavnosti in različni tipi nalog za utrjevanje in preverjanje znanja,
- poskusi in naloge z oznako e-vsebine,

Redna cena: 10,60 €


Aktivno v naravoslovje 2, učbenik Stars

Odlike učbenika:
− jasna struktura učbenika: poglavja sledijo sklopom iz učnega načrta, sestavljena iz kratkih učnih enot,
− učne enote: razlage dopolnjujejo nazorne risbe, slike...

Redna cena: 15,90 €