PRESKOČI NAVIGACIJO
Živilsko področje, učbenik Stars

Učbenik za predmeta kemija in poznavanje blaga ter naravoslovje s poznavanjem blaga. Teme v učbeniku sledijo katalogu znanj za oba predmeta. Tako obravnava osnovne pojme, kot so živila, hranilne snovi,...

Redna cena: 16,60 €


Zgradba in delovanje organizmov, učbenik Stars

Učbenik sledi prenovljenemu učnemu načrtu za pouk biologije v gimnazijskih programih izobraževanja. Vključuje tako vsebine obveznega programa kot tudi vse dodatne vsebine maturitetnega programa. Osrednja...

Redna cena: 23,50 €


Zgodovina 4, učbenik, prenovljena izdaja Stars

Učbenik Zgodovina 4  vključuje obvezne in izbirne tematske sklope, predpisane z učnim načrtom in sledi novostim v stroki ter v metodično-didaktičnih pristopih. Tako omogoča uresničevanje ciljev,...

Redna cena: 19,80 €


Zgodovina 3, učbenik, prenovljena izdaja Stars

Učbenik: sledi vsebinskim spremembam učnega načrta, omogoča uresničevanje ciljev, ki jih predvideva učni načrt, opozarja na različne poglede o posameznih temah ali problemih. Odlomki iz zgodovinskih...

Redna cena: 20,10 €


Zgodovina 2, učbenik, prenovljena izdaja Stars

Učbenik je usklajen z učnim načrtom in novimi spoznanji stroke.

Posebna skrb avtorjev velja predstavitvi obravnavanih obdobij brez predsodkov in tendencioznosti. Zajema obdobje od preseljevanja...

Redna cena: 18,90 €


Zgodovina 2 učbenik Stars

Učbenik Zgodovina 2. Stari in novi vek, odlikujejo:
- razumevanje pouka zgodovine, iz katere vse izhaja, kot možnost za oblikovanje identitete, medpredmetno in znotrajpredmetno povezovanje ter...

Redna cena: 20,90 €


Zgodovina 2, delovni zvezek Stars

Nov delovni zvezek za zgodovino v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja

 

Odlike delovnega zvezka:

 -usklajenost z učbenikom
-...

Redna cena: 12,50 €


Zgodovina 1, učbenik, prenovljena izdaja Stars

Učbenik izpolnjuje strokovno-vsebinske in metodično-didaktične zahteve novega učnega načrta za pouk zgodovine. Avtorji so pri pisanju učbenika upoštevali najnovejša spoznanja zgodovinske...

Redna cena: 19,80 €