PRESKOČI NAVIGACIJO

Zgodovina 1, delovni zvezek-prenovljena izdaja Stars

Delovni zvezek dopolnjuje učbenik Zgodovina 1 in sledi njegovi razdelitvi na tematske sklope. Naloge se nanašajo le na obvezne sklope. Zasnovane so tako, da zajemajo vse stopnje spoznavnega področja...

Redna cena: 12,50 €


Zgodovina za srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje,učbenik Stars

Učbenik za 1. letnik srednjega strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja zajema obvezne tematske sklope (11) in sklope obveznega izbirnega dela (5). Vsak tematski sklop uvede dvojna stran...

Redna cena: 18,00 €


Zgodovina glasbe 2, učbenik Stars

Učbenik je drugi del kompleta za pouk zgodovine glasbe. Obsega glasbena obdobja klasicizma 19. stoletja, Fin de siecla, 20. stoletja ter slovenske skladatelje od klasicizma do konca 20. stroletja, razvoj...

Redna cena: 24,60 €
Redna cena: 22,80 €


Wie und Was, učbenik + CD Stars

Nova slovnica prinaša priljubljeno strukturo poglavij na dveh straneh - razlago na levi strani in vaje na desni strani! Slovnico Wie und Was sestavlja 130 poglavij, ki so razdeljena na stopnje...

Redna cena: 30,00 €