PRESKOČI NAVIGACIJO

-3%
Živilsko področje, učbenik Stars

Učbenik za predmeta kemija in poznavanje blaga ter naravoslovje s poznavanjem blaga. Teme v učbeniku sledijo katalogu znanj za oba predmeta. Tako obravnava osnovne pojme, kot so živila, hranilne snovi,...

Redna cena:16,60 €

Spletna cena: 16,10 €

Prihranek:0,50 €


-3%
Zgradba in delovanje organizmov, učbenik Stars

Učbenik sledi prenovljenemu učnemu načrtu za pouk biologije v gimnazijskih programih izobraževanja. Vključuje tako vsebine obveznega programa kot tudi vse dodatne vsebine maturitetnega programa. Osrednja...

Redna cena:23,50 €

Spletna cena: 22,80 €

Prihranek:0,70 €


-3%
Zgodovina za srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje,učbenik Stars

Učbenik za 1. letnik srednjega strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja zajema obvezne tematske sklope (11) in sklope obveznega izbirnega dela (5). Vsak tematski sklop uvede dvojna stran...

Redna cena:18,00 €

Spletna cena: 17,46 €

Prihranek:0,54 €


-3%
Zgodovina glasbe 2, učbenik Stars

Učbenik je drugi del kompleta za pouk zgodovine glasbe. Obsega glasbena obdobja klasicizma 19. stoletja, Fin de siecla, 20. stoletja ter slovenske skladatelje od klasicizma do konca 20. stroletja, razvoj...

Redna cena:24,60 €

Spletna cena: 23,86 €

Prihranek:0,74 €


-3%
Zgodovina glasbe 1, Od začetkov do baroka, učbenik Stars

Učbenik je namenjen učencem, ki poslušajo predmet zgodovina glasbe v 3. letniku srednje glasbene šole. Zasnovan je kot prvi del kompleta za pouk zgodovine glasbe; le-temu bo sledil tudi...

Redna cena:21,90 €

Spletna cena: 21,24 €

Prihranek:0,66 €


-3%
Zgodovina 4, učbenik, prenovljena izdaja Stars

Učbenik Zgodovina 4  vključuje obvezne in izbirne tematske sklope, predpisane z učnim načrtom in sledi novostim v stroki ter v metodično-didaktičnih pristopih. Tako omogoča uresničevanje ciljev,...

Redna cena:19,80 €

Spletna cena: 19,21 €

Prihranek:0,59 €


-3%
Zgodovina 3, učbenik, prenovljena izdaja Stars

Učbenik: sledi vsebinskim spremembam učnega načrta, omogoča uresničevanje ciljev, ki jih predvideva učni načrt, opozarja na različne poglede o posameznih temah ali problemih. Odlomki iz zgodovinskih...

Redna cena:20,10 €

Spletna cena: 19,50 €

Prihranek:0,60 €