PRESKOČI NAVIGACIJO
V vseh poslovalnicah DZS d.d. lahko unovčite BON 21 za nakup delovnih zvezkov, učbenikov in knjig. Za več informacij kliknite Tukaj.
Ročni zemljevid Avstralije Stars

Ročna zemljevida Slovenije 1 : 500 000 in 1 : 725 000, ročni zemljevidi Evrope,  Azije,  Afrike, Severne in Srednje Amerike, Južne Amerike in Avstralije.

 

Sestavljajo...

Redna cena: 4,13 €


Way Up Upper-Intermediate, učbenik Stars

Učbeniški komplet Way up je prvi komplet za angleščino, napisan posebej za slovenske dijake. Priznana tuja avtorica Joanne Collie je pri nastanku kompleta upoštevala slovenski učni...

Redna cena: 24,90 €


Stezice do besedne umetnosti 3, delovni zvezek Stars

Tretji del obravnava obdobje slovenske moderne ter literarna gibanja in smeri 20. stoletja do konca druge svetovne vojne (modernizem, moderni roman, eksistencializem, dramatiko absurda, ekspresionizem,...

Redna cena: 14,30 €Verige in obroči učbenik Stars

Učbenik je namenjen pouku kemije v 3. letniku gimnazij.
Vsebina:
– Zgradba molekul organskih spojin
– Izomerija
– Organske reakcije
– Halogenirani...

Redna cena: 18,30 €


Svet okoli nas 2, delovni zvezek Stars

Delovni zvezek Svet okoli nas 2 je didaktično in vsebinsko nadaljevanje učbenika Svet okoli nas 2. Vaje so življenjske in s pomočjo konkretnih primerov dijakom omogočajo spoznavanje geografije kot celovite...

Redna cena: 9,90 €