PRESKOČI NAVIGACIJO
Snovi, okolje, prehrana, delovni zvezek Stars

Delovni zvezek se navezuje na potrjen učbenik in sledi učnim sklopom. V delovnem zvezku so zbrane vaje in naloge, ki obrazložijo najpomembnejše koncepte in pojme iz sklopov:
- laboratorijsko...

Redna cena: 13,20 €


Farmakognozija-kemijska struktura naravnih spojin, učbenik Stars

Učbenik za 4. letnik programa farmacevtski tehnik Učbenik obravnava naravne spojine, ki jih danes pridobivajo sintetično (vitamini in minerali),naravne spojine, ki jih izolirajo iz rastlinskega, pa...

Redna cena: 14,15 €


Potovanje besed 4, učbenik Stars

Učbenika z berilom za 1. in 2. leto poklicno-tehniškega izobraževanja.

Didaktični komplet Potovanje besed 4-5 nadaljuje koncept učbenikov za književnost v triletnih šolah. Namenjen...

Redna cena: 9,37 €


Biologija v gimnaziji - izbirni del, učbenik Stars

Učbenik je del didaktičnega kompleta za poučevanje biologije v gimnaziji. Vsebinsko sledi novemu učnemu načrtu in zajema 4 sklope: Vedenje živali, Biotehnologija in...

Redna cena: 21,70 €


Splošna kozmetologija, učbenik Stars

Učbenik zajema vsebine, ki so podlaga za razumevanje uporabe izdelkov, shranjevanja, zakonodaje in mešanja sestavin med seboj, kar je aktualno v holističnem pristopu h kozmetični negi. Razdeljen...

Redna cena: 14,90 €


Osnove poznavanja blaga, učbenik Stars

Učbenik v uvodnem delu obravnava definicije in razlage temeljnih pojmov s tega področja, sistematizacijo blaga, identifikacijo blaga po EAN-sistemu, standarde in standardizacijo, kakovost blaga in embalažo....

Redna cena: 16,70 €


Evolucija, biotska pestrost in ekologija - ekologija, učbenik Stars

Učbenik EKOLOGIJA je del zbirke učbenikov za poučevanje biologije v gimnazijskih programih izobraževanja. Sledi ciljem prenovljenega učnega načrta. Zajema vsebine osnovnih in maturitetnih znanj,...

Redna cena: 17,50 €


Kleparstvo in krovstvo, učbenik Stars

Namen učbenika je olajšati in osvetliti poklicno pot kleparja-krovca vsem udeležencem v izobraževalnem procesu. Učbenik ponuja veliko odgovorov na poti do lažje poklicne rasti in razvoja posameznika....

Redna cena: 17,95 €