PRESKOČI NAVIGACIJO
V vseh poslovalnicah DZS d.d. lahko unovčite BON 21 za nakup delovnih zvezkov, učbenikov in knjig. Za več informacij kliknite Tukaj.

Novice

Natisni stran

 

DZS, d. d., Ljubljana

Odziv na objave v nekaterih medijih

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

V zvezi s članki in prispevki v nekaterih medijih v zadnjih dneh daje družba DZS, d.d. naslednje pojasnilo:

Družba DZS, d.d., ki letos praznuje častitljivo 70. obletnico poslovanja, je zgradila eno od dveh največjih papirniških in knjigotrških maloprodajnih in veleprodajnih mrež, razširjeno po vsej Sloveniji, preko katere prodaja knjige, pisarniški material, šolske potrebščine in poslovna darila. Družba je v Sloveniji največji založnik tiskovin in je med največjimi založniki izobraževalne literature. Družba DZS, d.d. je na dan 31.12.2014 imela 351 zaposlenih in je po prvih ocenah poslovanja v letu 2014 ustvarila več kot 39 mio EUR poslovnih prihodkov ter pozitivni izid iz poslovanja in denarni tok.

Družba v vseh letih svojega poslovanja, kot tudi v zadnjih letih gospodarske krize, in tudi v letu in pol, kolikor je trajalo dogovarjanje z bankami upnicami o Okvirni pogodbi o finančnem prestrukturiranju, ni bila nikoli blokirana niti za en dan.

DZS, d.d. je dne 14. aprila 2014 z 12-imi bankami upnicami podpisala Okvirno pogodbo o finančnem prestrukturiranju, v kateri se je z bankami upnicami dogovorila o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s finančnimi obveznostmi družbe do bank upnic. Pogodba je veljavna in ureja finančne obveznosti do bank upnic do konca leta 2016, pri čemer ne predvideva nikakršnega odpisa ali konverzije finančnih obveznosti v kapital.

Poroštvo družbe DZS, d.d. za družbo Digitel Komunikacije d.o.o. za kredit pri NLB, d.d., ki je predmet objav v zadnjih dneh v nekaterih medijih, je bilo izkazano in upoštevano v navedeni Okvirni pogodbi o finančnem prestrukturiranju. Dogovori o ureditvi te obveznosti še vedno potekajo med DZS, d.d., NLB, d.d. in bankami upnicami. Prepričani smo, da bomo vsi skupaj našli način ureditve te obveznosti, ki bo sprejemljiv za vse udeležene.

Družba DZS, d.d. o kakršni koli izvršbi s strani NLB, d.d., ki jo omenjajo mediji, do sedaj ni bila obveščena. V kolikor pa bo DZS, d.d. prejela izvršbo za poplačilo zgoraj opisane poroštvene obveznosti, bo družba DZS, d.d. uporabila vsa razpoložljiva pravna sredstva za njeno izpodbijanje, saj bi bila po našem mnenju ta izvršba povsem neupravičena in v nasprotju z veljavno zakonodajo. Takšna izvršba pa bi bila tudi v nasprotju s cilji in izhodišči Slovenskih načel finančnega prestrukturiranja dolgov v gospodarstvu, ki jih je sprejelo Združenje bank Slovenije v sodelovanju z Banko Slovenije in Ministrstvom za finance.

Na koncu naj poudarimo, da so bili odnosi med NLB, d.d. in DZS, d.d. dolga leta zelo korektni in prepričani smo, da bosta obe strani storili vse, da bodo takšni tudi v prihodnje.

To sporočilo bo od 16.1.2015 dalje objavljeno najmanj 5 let na spletni strani družbe DZS, založništvo in trgovina, d.d. (www.dzs.si).

Uprava družbe

Datum: 16.01.2015