Matura, priprava na jezikovni del poklicne mature iz slovenščine

Matura, priprava na jezikovni del poklicne mature iz slovenščine

Šifra izdelka: 9789612923693

Zbirka nalog je namenjena pripravi na jezikovni del pisnega izpita na poklicni maturi iz slovenščine (razčlemba neumetnostnega besedila). Zbirka je razdeljena na dva dela. Prvi del je namenjen pregledu temeljnih pojmov po jezikovnih ravninah (Sporazumevanje in jezikovne zvrsti, Glasoslovje s pravorečjem, Pravopis, Besedoslovje in besedotvorje, Oblikoslovje, Skladnja, Besediloslovje, Besedilne vrste) in utrjevanju z nalogami. Preglednice omogočajo hitro ponovitev jezikovnosistemskega znanja, naloge pa utrjevanje temeljnih pravopisnih, pravorečnih in slovničnih pravil. Drugi del obsega šest razčlemb neumetnostnih besedil in je namenjen celostnemu preverjanju sporazumevalne in jezikovne zmožnosti, utrjevanju jezikovnega znanja ter tvorbi neumetnostnih besedil. Naloge so sestavljene po vzoru nalog na poklicni maturi in omogočajo temeljito pripravo na pisni del izpita.

Avtor VEČ AVTORJEV