Raziskujemo in gradimo 4, učbenik

Raziskujemo in gradimo 4, učbenik

Šifra izdelka: 9789610206132

Sodobno zasnovan učbeniški komplet je v celoti usklajen s posodobljenim učnim načrtom in temelji na konstruktivističnem pristopu in izkustvenem učenju. Učence seznanja s cilji učenja, kar omogoča osmišljeno učenje in posledično vodi do usvajanja predpisanih standardov.

Odlike prenovljenega učbeniškega kompleta:

- enotna in pregledna zgradba
- pomembna vsebina in zanimivosti so označeni z grafičnimi elementi
- spodbujanje aktivnega učenja prek dejavnosti: Naredi vajo – dodatne naloge za utrjevanje in ponavljanje
- sodobna likovna podoba
- dodane medpredmetne vsebine

Značilnosti učbenika:

 - besedilo je razdeljeno na strnjena poglavja
- na začetku vsakega poglavja je motivacijsko besedilo
- na koncu poglavij so dodane medpredmetne vsebine – Utrjujemo-povezujemo (medpredmetna povezava, ponovi,  razmisli, odgovori) 

Avtor SKRIBE DIMEC DARJA, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK ANA, FLORJANČIČ FRANKO
Datum izida 10.7.2014
Vezava Broširano-rezkano
Število strani 128
Format 205 x 290
Predmet NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
Tip učbenika Učbenik
Založba DZS, ZALOŽNIŠTVO IN TRGOVINA, D.D.
Ponatis 2021
Jezik Slovenski
Stopnja 4. razred