1. LETNIK

Obvladam, biologija 1
Obvladam, slovenščina 1
Obvladam, fizika 1
Obvladam, angleščina 1

2. LETNIIK

Obvladam, biologija 2
Obvladam, slovenščina 2
Obvladam, fizika 2
Obvladam, matematika 2
Obvladam, nemščina 2
Obvladam, kemija 2
Obvladam, angleščina 2

3. LETNIK

Obvladam, biologija 3
Obvladam, slovenščina 3
Obvladam, fizika 3
Obvladam, matematika 3
Obvladam, nemščina 3
Obvladam, angleščina 3
Obvladam, kemija 3

Matura, matematika
Matura, fizika
Matura, kemija